Home » News » #RecallNewsom Ads – Vietnamese Radio

#RecallNewsom Ads – Vietnamese Radio

Our #RecallNewsom Vietnamese radio Ads on KVVN 1430 AM are broadcasted from Monday to Friday between 1PM and 4PM as of 8/27!

Thank you everyone for your support, and together we made it!

Specially, thank you Ben, Jimmy, Pauline, our friends from Vietnamese Community for your hard work in this project! We look forward to working you more in the future!

KVVN 1430 AM Vietnamese Ads on #YesOnRecall #RecallNewsom

Script in Vietnamese

Chính sách của Gavin Newsom phá hoại sự an toàn công cộng và khiến những tên TỘI PHẠM bạo lực trở lại trên đường phố của chúng ta. Tình trạng GIẾT NGƯỜI ngày một gia tăng. Tình trạng VÔ GIA CƯ ngoài tầm kiểm soát đang đi vào trong khu phố của chúng ta. Những hành vi VÔ LIÊM SỈ không bị bắt giữ và các DOANH NGHIỆP đang đóng cửa. Gavin Newsom đă thất bại đối với chúng ta. Gavin Newsom khiến cuộc sống của chúng ta kém AN TOÀN . Đă đến lúc Gavin Newsom phải rời khỏi chức vụ Thông Đốc.

Kính gởi toàn thể cử tri người Mỹ GỐC VIỆT , các TỔ CHỨC-HỘI ĐOÀN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Để bảo vệ tiểu bang California không bị rơi vào quỹ đạo của đường lối chủ nghĩa xã hội với hệ thống giáo dục tẩy não thiên tả, thân cộng.

Một đường lối thống trị kinh tế SƯU CAO, THUẾ NẶNG, và GIÁ XĂNG đang cao nhất nhất toàn Quốc.

Vì chúng ta, vì con cháu đời sau, hãy cùng nhau cứu vãn California bằng cách Vote out Newsom……

Bắt đầu ngay 11 tháng 9, Chúng ta hãy cùng nhau đích thân đi bỏ phiếu , Vote YES on Recall Newsom.

Mong quý vị hãy bỏ phiếu trực tiếp tại các phòng phiếu từ ngày 11 tháng 9 năm nay, đề nghị Không nên bỏ phiếu qua mail để chống tình trạng GIAN LẬN.

DuckDuckGo Translation

Gavin Newsom’s policies undermine public safety and bring violent criminals back on our streets. Homicide is on the rise. Homelessness is coming into our neighborhood.

Unscrupulous acts are not being arrested and businesses are closing. Gavin Newsom has failed us. Gavin Newsom makes our lives less safe. It’s time for Gavin Newsom to step down as governor!

Dear all Vietnamese-American voters, ORGANIZATIONS and UNIONS To protect the state of California from falling into the orbit of socialism with a left-leaning, stem-oriented brainwashing education system. A path of high economic dominance, heavy taxes, and the highest price of gasoline in the country. For us, for the sake of our descendants, let’s save California together by voting Newsom out!

Starting on September 11, Let’s go to the polls in person, Vote YES on Recall Newsom.

Please vote in person at the polls from 9/11, recommending that you do not vote by mail to combat FRAUD.

One Radio Program Featuring our Ads (8/27)

You can visit the radio station online too: https://vidanmedia.com/chuong-trinh-phat-thanh-thang-8-2021/ (select any clip after 8/27.)

Please forward this page to your Vietnamese friends so more people can help spread the words!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *